KONUŞMACILARTuğgeneral Osman ALP
Harita Genel Komutanı, Milli Savunma Bakanlığı

Tuğgeneral Osman ALP, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. 1981 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1985 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1987 yılında Harita Yüksek Teknik Okulu’ndan mezun olmuştur.

1987-1997 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı Jeodezi Dairesi Başkanlığında. jeodezik arazi çalışmaları, gravite ölçümü ve değerlendirmesi, ulusal gravite ve yükseklik verilerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi gravimetrik ve astrojeodezik jeoid belirleme, yüzey modelleme, Ulusal Manyetik Seküler Ağı Ölçme ve hesaplama çalışmalarında bulunmuş, 1990 yılında Durham Üniversitesi/İngiltere’de 2 ay süreli Global Konumlama Sistemi (GPS) Eğitimi almıştır.

İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde 1991-1993 yıllarında Yüksek Lisans, 1993-1998 yıllarında doktora eğitimini tamamlamış, 2007 yılında Selçuk Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku dalında-Yüksek Lisans yapmıştır.

1997-2000 yıllarında, Harita Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Dairesi- NATO ve Anlaşmalar Kısım Amiri, 2000-2006 yıllarında Yurt Dışı İlişkiler Şubesi Müdürü, 2006-2007 yıllarında Bilgi Sistem ve Destek Dairesi Başkanlığı-Sistem Geliştirme Şubesi Müdürü, 2007-2010 yıllarında Lojistik Şubesi Müdürü, 2010-2014 yıllarında Erkân Başkanı, 2014-2016 yıllarında Teknik Hizmetler Başkanı olarak görev yapmıştır.

1998-1999 yıllarında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Şehir Planlama Bölümlerinde Ölçme Dersi, 1993-2003 yıllarında Harita Yüksek Teknik Okulu Elektronik Uzaklık Ölçmeleri Dersi, 2002-2004 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ölçme (Surveying) Dersi (İngilizce), 2004-2006 yıllarında Harita Yüksek Teknik Okulu Küresel Trigonometri Dersi öğretmenliği yapmıştır.

08 Ağustos 2016 tarihinde Harita Genel Komutanı görevine atanmıştır.

Yüksek Askerî Şura’nın 2017 Yılı Kararıyla Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral Osman ALP; bayan Fatma ALP ile evli olup, üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.