KONUŞMACILARGökhan KANAL
Genel Müdür, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

6 Haziran 1973 tarihinde Ladik’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ladik’de, lise öğrenimini ise Ankara’da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başlamış ve halen de devam etmektedir.

1991 yılında Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak memuriyete başlamış, 1993 yılında eğitimidolayısıyla bir yıl süre ile görevinden istifa etmiştir. 1994 yılında tekrar Üsküdar 3.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Memuru olarak memuriyete başlamış olup, 1996 yılında Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğünde Mühendis, 2003 yılında ise yine aynı müdürlükte Kontrol Mühendisi unvanıyla görev almıştır. 2004 tarihinde vatani görevini bitirdikten sonra aynı yıl içerisinde Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğündeki Kontrol Mühendisliği vazifesine geri dönmüştür.

2005 yılında Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 5 yıl süre ile bu görevi sürdürmüştür. 2010 yılında ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, Temmuz 2011 ile Ocak 2012 yılları arasında vekaleten genel müdürlük görevini yürütmüştür.

2015 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüş, 14 Ağustos 2015 tarihten itibaren ise vekaleten genel müdürlük görevini devam ettirmektedir.

2012 yılında Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresinin, 2015 yılında ise Dünya Kadastro Zirvesinin Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır.

Görevini yürüttüğü süre içerisinde Hendek Kaymakamlığı ve İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına da sahip olup,Piri Reis Harita - Gayrimenkul ve CBS Derneği (kurucu üye - iki dönem yönetim kurulu üyeliği) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara Samsun Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (yönetim kurulu üyeliği), Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı (mütevelli heyeti üyeliği) gibi çok çeşitli sivil toplum kuruluşlarına da üyeliği bulunmaktadır.

TODAİE’ de Üst Düzey Yönetim Stratejileri, Uygulamalı E-İmza, Yönetimde Liderlik ve Motivasyon Teknikleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları, Kamu Diplomasisi Eğitim Programı kurslarına katılmış, TÜBİTAK’ta Proje Yönetimi Eğitimi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Yönetici Geliştirme, Toplam Kalite, Motivasyon ve Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları eğitimlerini almıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.