KONUŞMACILARDr. Veysel YAYAN
Müsteşar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Veysel YAYAN, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden doktorasını almıştır. YAYAN’ın ayrıca, Michigan Üniversitesi’nden (A.B.D.) Kalkınma İktisadı ve Nüfus; Sussex Üniversitesinden (İngiltere) İşgücü Piyasası, Haberalma Sistemi ve Japan Int. Coop. Agency’den (Japonya) Kalkınma ve İstihdamı Geliştirme alanlarında diplomaları bulunmaktadır.

Çalışma hayatına 1976 yılında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliğinde (DTM) Raportör olarak göreve başlayan YAYAN, bilahare Devlet Plânlama Teşkilatında uzman, Çalışma Hayatı Sektör Sorumlusu ve Savunma Sanayii Müsteşarlığında Daire Başkanlığından, Müsteşarlığa kadar her kademede görev yaptıktan sonra, 1998 yılında kamudan emekli olmuştur. Savunma Sanayi Müsteşarlığında yurtiçi tedarik ve yerli sanayinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda aktif sorumluluk üstlenmiştir.

1976-1998 yılları arasındaki 22 yıllık kamu kariyerinin ardından, 1998 yılında Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevine getirilen Veysel YAYAN, ayrıca çeşitli sektör derneklerinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Demir ve Demirdışı Metaller Meclis Başkanlığı da yapmış olan YAYAN’ın; iktisadi kalkınma, çalışma hayatı, savunma sanayii ve çelik sektörü ile ilgili muhtelif çalışmaları ve makaleleri mevcuttur.

Dr. Veysel YAYAN, 25/9/2017 tarihinden bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır.