YÜRÜTME KURULU Ömer ALAN
Genel Müdür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Ekonometri Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılından bu yana birçok kurumda kamu yöneticiliği yapan Alan, sırasıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, SSK/SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı, SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda çalıştı. 2015-2016 yılları arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş ve baş müfettiş olarak görev yaptı. Ömer Alan, Ekim 2016’dan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür görevini yürütmektedir.