YÜRÜTME KURULU Mehmet BOZDEMİR
Genel Sekreter, Türk Standartları Enstitüsü

Mehmet BOZDEMİR, 1966 yılında Balıkesir’de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliğinde lisans ve Gazi Üniversitesi Kimya Bölümünde yüksek lisans eğitimlerini almıştır.

Türk Standardları Enstitüsü’nde 1987 yılından itibaren çalışmaya başlamıştır. Ürün Belgelendirme ve Standard Hazırlama Daire Başkanlıklarında çalıştıktan sonra sırasıyla İthalat Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü, Kalite ve Sistem Belgelendirme Dairesi Başkanlığında Baş Denetçi, TSE Başkanlık Müşaviri, Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanlığında Merkez Başkanı, TSE Başkanlık Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcılığı ve son olarak Başkan Müşaviri olarak TSE İş Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS EN ISO 50001 ve IQ NET SR disiplinlerindeki yönetim sistemlerinde Baş Tetkik Görevlisi, TS 18001 ve TS EN ISO14001 disiplinlerindeki yönetim sitemlerinde Tetkik Görevlisi unvanlarına sahiptir.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları üyeliklerinin yanı sıra, TÜRKAK ve TSE bünyesinde teknik konulara ilişkin Komisyon üyeliklerini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk sahibi olup yabancı dili İngilizcedir.

Halen TSE Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.