KONULAR

 

  • Akıllı Kentler
  • Bulut Bilişim
  • CBS Teknolojileri
  • Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı
  • Planlamada CBS Kullanımı
  • Kent Bilgi Sistemleri
  • İklim Değişiklikleri
  • Çevre Yönetiminde CBS
  • Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılmasında CBS Kullanımı