İletişim

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

                                                                         Ünvanı                                        E-Posta                                                   Telefon

Dr. Bekir TÜZEL                                      (Genel Müdür)

Yrd. Doç. Dr.  Hüseyin BAYRAKTAR     (Genel Müdür Yrd.)

Birol ÖZCAN                                            (Daire Başkanı)                      birol.ozcan@csb.gov.tr            +90 (0312) 285 71 73 / 2083

Nagehan KAÇKA                                     (Şube Müdürü)                       nagehan.kacka@csb.gov.tr    +90 (0312) 285 71 73 / 2142

Hakan KILIÇ                                             (Çev. ve Şeh. Uzm. Yrd.)       hakan.kilic@csb.gov.tr             +90 (0312) 285 71 73 / 2113

Özlem TOPUZ                                          (Jeoloji Mühendisi)                ozlem.topuz@csb.gov.tr          +90 (0312) 285 71 73 / 2295

Reyhan YILDIZ                                         (Jeoloji Mühendisi)                reyhan.yildiz@csb.gov.tr         +90 (0312) 285 71 73 / 2295

Vildan MANGAN                                      (Şehir Plancısı)                       vildan.mangan@csb.gov.tr     +90 (0312) 285 71 73 / 2113